Cinstit an de an pe data de 16 iunie cu mare evlavie, se spune că sfântul Tihon este aducător de mult belșug celui care se roagă cu tot sufletul la el și multă sănătate.

Rostește această rugăciune de ziua sfântului și vei vedea ce ți se va întâmpla!

“Sfinte Părinte Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Locuitor pustiului şi înger în trup şi de minuni făcător te-ai arătat, purtătorule de Dumnezeu, părintele nostru Tihon; cu postul, cu privegherea, cu rugăciunea, cereşti daruri luând, vindeci pe cei bolnavi şi sufletele celor ce aleargă la tine cu credinţă. Slavă Celui Ce ţi-a dat ţie putere; slavă Celui Ce te-a încununat pe tine; Slavă Celui Ce lucrează prin tine tuturor tămăduiri.

Cel ce stai lângă scaunul lui Dumnezeu, purtând cunună ca unul ce ai vieţuit pe pământ cu cuviinţă şi eşti luminat cu lumină neînserată, luminează-mă inima şi cugetul, ca să laud viaţa ta cea întocmai cu îngerii, Fericite Părinte Tihon.

Sfinte Părinte Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi.

Odrăslind sfinţit din rădăcină lăudată şi fericită, cu adevărat te-ai arătat ca o ramură plină de bună rodire şi de credinţă şi de nădejde, de dragoste şi de darul minunilor celor preaslăvite, de Dumnezeu insuflate.

Slavă Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh.

Prin ostenelile sihăstriei şi prin rugăciunea cea neîncetată distrugând patimile cele ce pălesc sufletul, te-ai adus pe tine însuţi jer tfă curată şi deplină lui Hristos, Cel Ce S-a jer tfit pentru noi, părinte.

Sfinte Părinte Tihon, roagă-te lui Dumnezeu pentru noi, roagă-L pe Dânsul, să ne izbăvească de primejdii pe noi robii tăi.

Amin”.

Felicia Iederă

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *