Rugăciunea de mântuire a Sfântului Isaac Sirul, unul dintre cei mai profunzi scriitori ai Bisericii Siriene, Sfântul Isaac de Ninive, sau Sirul (secolul 7), s-a făcut cunoscut în întreaga lume datorită notorietăţii minu­natelor sale alcătuiri teologice.

Sfântul Isaac descrie teoretic traseul pocăinţă purificare/curăţire – desă­vârşirefolosindu-se în primul rând de propriile experienţe duhov­ni­ceşti. După el, condiţia primă în demersul mistic de căutare a desă­vârşirii este, pe lângă pocăinţă, singurătatea, întrucât limpezeşte sufletul de patimi. Experienţa sa ascetică îi oferă autoritatea să ridice teoria la rang de adevăr trăit.

Rugăciunea pentru mântuire a Sfântului Isaac Sirul către Domnul nostru Iisus Hristos

Doamne Iisuse Hristoase, Dumne­zeul nostru, Care cercetezi făptura Ta, Căruia Îi sunt arătate patimile mele și neputința firii noastre omenești și tă­ria vrăjmașului nostru, Tu Însuți mă aco­­peră de răutatea lui, pentru că pu­terea lui este tare, iar firea noastră păti­mașă și tăria neputincioasă.

Tu, dar, o, Bu­nule, Cel ce știi neputința noastră, Care și porți greutatea neputinței noas­tre, pă­zește-mă de tulburarea cu­ge­te­lor și de potopul patimilor și fă-mă vrednic a­ces­tei slujbe sfinte a Ta, ca nu cumva, în poftele mele cele întinate, să pierd dulceața ei și să mă aflu fără de rușine și fără de frică înaintea Ta.

Ci, Doamne, preadulcele meu Iisuse, miluiește-mă și mă mântuiește. Amin

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *