Să ne rugăm astăzi 26 iunie – Icoana Maicii Domnului de la Tihvin, praznuita pe 26 iunie, este una cele mai cunoscute icoane facatoare de minuni din Rusia. Icoana este pastrata in prezent la Manastirea Adormirea Maicii Domnului din Tihvin (aprox. 200 km de Sankt Petersburg). Se poate spune insa ca nu exista in Rusia, vreo biseri¬ca in care sa nu se afle o copie a acestei icoa¬ne a Nascatoarei de Dumnezeu. Icoana Maicii Domnului de la Tihvin apartine tipului iconografic „Hodighitria” sau „Aratatoarea caii”. Potrivit traditiei aceasta icoana ar fi zugravita chiar de Sfantul Apostol Luca.

Să ne rugăm astăzi 26 iunie Sfintei Icoane a Maicii Domnului, de la Tihvin

Povăţuitoare nerătăcită eşti creştinilor, celor ce cu credinţă aleargă la acoperământul tău, iar noi, cu gânduri smerite ne îndreptăm paşii sufletului către tine, Împărăteasă Prealăudată, ca să ne dai izbăvire din primejdii şi bucuria cântărilor de: Aliluia!

Icosul 1

Icoana ta de la Tihvin este tuturor izvor de binecuvântare, prin care se sting patimile sufletelor şi ale trupurilor, iar cei însetaţi de mântuire află văpaia dorului dumnezeiesc, înţelepţindu-se a-ţi cânta ţie, Stăpână, unele ca acestea:

Bucură-te, izvor nesecat al minunilor;

Bucură-te, nădejdea celor din primejdii;

Bucură-te, cărare binecuvântată a mântuirii;

Bucură-te, văl ce acoperă sufletele smerite;

Bucură-te, ridicarea durerilor celor trupeşti;

Bucură-te, râu nesecat al milostivirii;

Bucură-te, ploaie ce curăţeşte mintea noastră;

Bucură-te, că ne arăţi lămurit calea mântuirii;

Bucură-te, că ne primeşti sub aripile ocrotirii tale;

Bucură-te, că te înduri de cei dispreţuiţi;

Bucură-te, că soleşti iertare celor greşiţi;

Bucură-te, că ne ridici deasupra valurilor lumeşti;

Bucură-te, Maica Domnului de la Tihvin, nădejdea mântuirii noastre!

Condacul al 2-lea

Mare dar de la Dumnzeu am dobândit prin icoana ta, cea povăţuitoare către Cuvântul vieţii, Cel Ce şade întru slavă pe scaun de heruvimi, slăvim scaunul inimilor pe care Se odihneşte cu voia Tatălui, raza Duhului întru cântări de: Aliluia!

Icosul al 2-lea

Văzut-au pescarii deasupra apei icoana ta ca un soare strălucind şi chemându-i către Soarele dreptăţii, Cel Ce oarecând pe pescari i-a chemat la Sine, ca să-i înveţe cum să scoată din adâncurile pierzării pe cei ce aşteaptă mare milă; cu aceia împreună şi noi, cei ce avem trebuinţă de ajutorul tău, îţi cântăm aşa:

Bucură-te, mreajă ce ne scoţi din marea căderii;

Bucură-te, adânc mare de daruri duhovniceşti;

Bucură-te, bucuria celor ce se roagă ţie;

Bucură-te, împăcarea noastră cu Dumnezeu;

Bucură-te, că ne scoţi din întunericul păcatului;

Bucură-te, izvor de binecuvântare cerească;

Bucură-te, că ne arăţi calea mântuirii;

Bucură-te, că ne scapi de cumplite primejdii;

Bucură-te, că ne scoţi din mrejele păcatului;

Bucură-te, că ne adăpi setea de mântuire;

Bucură-te, că potoleşti valurile ispitelor;

Bucură-te, mângâierea celor cufundaţi în întristare;

Bucură-te, Maica Domnului de la Tihvin, nădejdea mântuirii noastre!

Condacul al 3-lea

Icoana ta călătoreşte pretutindeni, fiind ţinută de mâini îngereşti, iar noi cu gândul zburăm către tine, Preacurată, Ceea ce te rogi neîncetat pentru noi înaintea scaunului Celui Preaînalt, fiind înconjurată de cetele îngereşti, care cântă neîncetat Domnului: Aliluia!

Icosul al 3-lea

Cu lumina cea nematerialnică a rugăciunii te hrăneşti Preacurată, având bogată milostivire faţă de cei însetaţi şi flămânzi de dreptate, pe care nu îi uita în rugăciunile tale, ci îi pomeneşte înaintea prestolului Preasfintei Treimi, ca să cânte ţie:

Bucură-te, Împărăteasă a rugăciunii de foc;

Bucură-te, picătură ce stingi văpaia patimilor;

Bucură-te, curăţirea minţii celei întinate;

Bucură-te, că celor smeriţi le dăruieşti aripile rugăciunii;

Bucură-te, zbor neîncetat către înălţimile cereşti;

Bucură-te, că plineşti cererile cele stăruitoare spre mântuire;

Bucură-te, apărătoarea noastră nebiruită la judecata Fiului tău;

Bucură-te, că ai putere a scoate din iadul păcatului pe cei ce te cinstesc ;

Bucură-te, temelie a înnoirii duhovniceşti;

Bucură-te, lumină ce alungi furtuna ispitelor;

Bucură-te, rază ce risipeşti întunericul neştiinţei;

Bucură-te, că ne ocroteşti de toate ispitele celui tău;

Amin.”

Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *