O minunată pildă din pravoslavnica tradiție rusă ne mărturisește cum un preot slujind Sfânta Liturghie, are o vedenie ce l-a înfricoșat tare mult; aievea a văzut în biserică, chiar atunci, în timpul săvârșirii Sfintei Liturghii, trupuri fără capete și din loc în loc, retras, câte un cap fără de trup. Mare i-a fost spaima și mult s-a nevoit înaintea Bunului Dumnezeu ca să-i arate ce înseamnă grozăvia ce văzuse, iar când i s-a rânduit Bunul i-a descoperit… trupurile fără capete sunt creștinii ce vin la biserică, dar mintea lor umblă care încotro, iar inima lor bate pentru lucrurile cele pe unde umblă mintea…capetele fără trupuri sunt creștinii care, din binecuvântate pricini, boală, serviciu, etc., nu pot fi prezenți în biserică, dar sunt cu gândul și cu inima la slujbă, căci mintea lor stă la cele sfinte și inima lor bate pentru mântuire.

 

Și așa stă scris: „..căci acolo unde este comoara ta, acolo va fi și inima ta” (Matei 6:21)

O minunată pildă – 25 martie, Buna Vestire! buna vestire a vrerii lui Dumnezeu de a se zămisli și a se cuibări în pântece de om, în pântecele Fecioarei, Fecioara Maria, care încuviințează zămislirea și nașterea Fiului lui Dumnezeu pe pământ…în contextul actual, cu plaga ce s-a abătut asupra întregii lumi, îmi doresc ca sărbătoarea de mâine să umple biserica cu capete luminoase și inimi fierbinți, deși nici un trup nu va fi prezent fizic…știu că în biserică niciodată nu sunt singur, atâția sfinți, atâția rugători, dar mâine, sau de mâine, vreau să simt, să văd, mulțime de aure divine și făclii arzânde pentru Hristos și omenire…mai mult ca oricând avem nevoie de rugăciune, de rugăciunea împreună, cea mult folositoare, avânt în mijlocul nostru un aliat de mare nădejde, pe Maica Domnului, Fecioara Maria…în timp fără de timp, în spațiu necuprins, unim minți și inimi, gânduri și simțiri, și într-un glas să zicem:

„Împărăteasa noastră cea preabună și nădejdea noastră, Născătoare de Dumnezeu, primitoarea săracilor și ajutătoarea străinilor, bucuria scârbiților și acoperitoarea necăjiților, vezi-ne nevoia, vezi-ne necazul, ajută-ne ca unor neputincioși, hrănește-ne ca pe niște străini. Necazul nostru îl știi: dezleagă-l precum vrei, că n-avem alt ajutor afară de tine, nici altă folositoare grabnică, nici altă mângâietoare bună; ci numai pe tine, Născătoare de Dumnezeu, ca să ne păzești și să ne acoperi în vecii vecilor. Amin!”

Si ia ruga noastră și o du Fiului tău și Dumnezeului nostru, ca să-ți cântăm ție:

Apărătoare Doamnă, pentru biruință mulțumire, izbăvindu-ne din nevoi aducem ție, Născătoare de Dumnezeu, noi robii tăi. Ci ca ceea ce ai stăpânire nebiruită, izbăvește-ne pe noi din toate nevoile, ca să strigăm ție: Bucură-te mireasă, pururea Fecioară!

Loading...
Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *