O, Sfanta Mironosita Maria Magdalena – Numele Magdalena provine de la regiunea ei de obârşie, Magdala Galileii (în limba ebraică „Magdala” însemnând „turnul lui Dumnezeu”), un sătuc de pescari de pe ţărmul vestic al Lacului Ghenizaret, situat între oraşele Capernaum şi Tiberiada.

În acest ţinut – al Magdalei sau Dalmanutei, după mărturia Sfinţilor Evanghelişti Matei şi Marcu (Mt. 15, 30-39; Mc. 8, 1-10) – Sfânta Maria Magdalena L-a cunoscut pe Mântuitorul Hristos, eveniment care a avut loc după săvârşirea minunii săturării mulţimilor.

Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena provenea din neamul lui Neftalim şi a fost – potrivit mărturiei Sfinţilor Evanghelişti – prima persoană care L-a văzut pe Hristos înviat, primind totodată de la El misiunea de a vesti şi celorlalţi Apostoli Învierea. Pentru această cinste deosebită, Biserica o mai numeşte şi „apostol al Apostolilor”.

Rugăciune către Sfânta Mironosiţă Maria Magdalena

“O, Sfântă Mironosiţă, întocmai cu Apostolii, Maria Magdalena! Tu, cu căldura dragostei tale pentru Hristos Dumnezeu, ai călcat sub picioare măiestriile cele rele ale vrăjmaşului şi L-ai aflat pe Hristos, Mărgăritarul cel fără de preţ, şi ai dobândit Împărăţia cerurilor.

Pentru aceasta cădem către tine şi cu suflet umilit şi cu inima înfrântă strigăm ţie noi, nevrednicii: Caută dintru înălţimea cerului spre noi, cei ce suntem în luptă cu ispitele păcatelor; vezi cu cât de multe păcate şi nevoi vrăjmaşul în toată ziua ne împiedică, căutând pieirea noastră. Slăvită şi întru tot lăudată ucenică a lui Hristos Maria Magdalena, roagă-L pe Cel iubit de tine, Cel ce şi El pe tine te-a iubit, pe Hristos Dumnezeu, ca să ne dăruiască lăsarea greşelilor noastre celor multe, să ne întărească cu darul Său, cu trezvie şi vitejeşte să umblăm pe calea sfintelor Lui porunci şi să ne facă pe noi lăcaş binemirositor al Sfântului Duh, ca aşa, în pace, neruşinaţi să sfârşim viaţa noastră cea cu multe osteneli pe pământ şi să ne sălăşluim în lăcaşurile raiului ceresc cele luminate şi fericite, unde cu toţi sfinţii totdeauna cu bucurie preamăreşti Treimea cea de o fiinţă, pe Tatăl, pe Fiul şi pe Sfântul Duh.

Amin”.

Loading...
Author

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *