RUGĂCIUNEA CEASURILOR – Folosește câte un stih, drept rugăciune, pentru fiecare oră din zi şi din noapte, sau toate laolaltă.

Pentru ceasurile zilei:

Doamne, primeşte-mă întru pocăintă.

Doamne, nu mă lăsa.

Doamne, nu mă duce în ispită.

Doamne, dă-mi cuget bun.

Doamne, dă-mi lacrimi şi umilinţă şi aducere amintere de moarte.

Doamne, dă-mi cuget să-mi mărturisesc toate păcatele.

RUGĂCIUNEA CEASURILOR – Doamne, dă-mi smerenie, curăţie şi ascultare.

Doamne, dă-mi răbdare şi voie nebiruită şi blândeţe.

Doamne, sădeşte în mine rădăcina bunătăţilor şi frica Ta în inima mea.

Doamne, învredniceşte-ma să Te iubesc cu tot sufletul şi gândul meu şi sa fac întru toate voia Ta.

Doamne, apără-mă de oamenii gâlcevitori, de diavoli şi de patimile trupeşti şi de toate celelalte lucruri necuvioase.

Doamne, ştiu că faci precum vrei Tu, deci să fie întru mie, păcătosul, voia Ta. Că binecuvântat eşti în veci.
Amin.

Pentru ceasurile nopţii:

Doamne, nu mă lipsi pe mine de binele Tău cel ceresc.

Doamne, izbăveşte-mă de chinurile veşnice.

Doamne, de am greşit, fie cu mintea, fie cu gândul său cu cuvântul său cu lucrul, iartă-mă.

Doamne, izbăveşte-mă de toată neştiinţa şi uitarea, de neîndrăznirea şi de nesimţirea cea împietrită.

Doamne, izbăveşte-mă de toată ispitirea.

Doamne, luminează-mi inima pe care a întunecat-o pofta cea rea.

Doamne, eu ca un om am greşit, iar Tu, ca un Dumnezeu îndurător, milueşte-mă, văzând neputinţa sufletului meu.

Doamne, trimite mila Ta întru ajutorul meu, ca să preaslăvesc preasfânt numele Tău.

Doamne Iisuse Hristoase, scrie-mă pe mine, robul Tău, în cartea vieţii şi-mi dăruieşte sfârşit bun.

Doamne Dumnezeul meu, deşi n-am făcut nici un bine înaintea Ta, dă-mi harul Tău, să pun început bun.

Doamne, stropeşte-mă inima mea cu roua harului Tău.

Doamne al cerului şi al pământului, pomeneşte-mă pe mine, păcătosul, robul Tău, ruşinatul şi necuratul, întru împărăţia Ta.


Amin

Author